Aner til Steffen Redder Jacob Fincke og Margrethe TetensBillede
Jacob Fincke og Margrethe Tetens
Mand Jacob Fincke

      Født: 24 Jun. 1592 - København, København, Danmark
      Døbt: 
       Død: 4 Jan. 1663
    Begravet: 


       Far: Thomas Fincke 7
       Mor: Soester Ivars


    Ægteskab: 20 Aug. 1627 - København, København, Danmark
Hustru Margrethe Tetens

      Født: Omkr 1599 - Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Germany
      Døbt: 
       Død: Omkr 1637 - København, København, Danmark
    Begravet: Børn
1 M Thomas Fincke

      Født: 14 Okt. 1632 - København, København, Danmark
      Døbt: 
       Død: 2 Jan. 1663 - København, København, Danmark
    Begravet: 4 Jan. 1663 - København, København, Danmark
Notater: Mand -

Fincke, Jacob, 1592-1663, Professor, var en Søn af nedennævnte Professor Thomas F. og fødtes i Kjøbenhavn 24. Juni 1592.
Han sendtes 1602 til Herlufsholms Skole, fra hvilken han 1607 dimitteredes til Universitetet.
Da Faderen imidlertid ikke ansaa ham for moden til at følge de akademiske Forelæsninger, sendte han ham 1608 til den kurfyrstelige Skole i Meissen, hvor han forblev i et Par Aar.
Det var Faderens Agt, at han der fra skulde drage til Strasburg, hvor han selv havde studeret og endnu havde Venner, om hvem han vidste, at de med Omhu vilde antage sig hans Søn. En af sine Disciple, Mag. (siden Dr. med.) Poul Andersen, fik Faderen til at ledsage Sønnen til Strasburg og til der at vejlede ham i at anlægge sine mathematiske, sproglige og filosofiske
Studier. Dette skete da ogsaa.
1612-13 var J. F. en Tid hjemme og optraadte som Respondens ved en af Faderens Disputatser; men derpaa begav han sig atter paa Rejser, og nu færdedes han i næsten 10 Aar rundt om i de fleste af Evropas Lande, i de sidste Aar som Mentor for en ung schlesisk Adelsmand af Familien Haugwitz.

1623 blev han Professor ved Kjøbenhavns Universitet, først i Mathematik og senere i Fysik. 1625 tog han Magistergraden, og da han derpaa rejste over til Sønderjylland for paa Faderens Vegne at ordne nogle Familieanliggender, blev han forlovet med Margrethe Tetens, hvis Fader var Læge i Ejdersted.
Deres Bryllup stod i Kjøbenhavn 20. Avg. 1627. Da hun efter 10 Aars Ægteskab døde efter at have født 4 Børn, forblev F. siden ugift. Han beklædte 4 Gange Rektoratet, og da Faderen, Thomas F., døde 1656, var Sønnen allerede den ældste Professor ved Universitetet og fritoges et Par Aar efter som Senior fra Forelæsninger.

Efter fleraarig Svagelighed døde J. F. 2. Jan. 1663. Han synes at have været en stilfærdig Mand af ædel, human Dannelse og et beskedent Væsen, samvittighedsfuld i sin Gjerning, men næppe særlig anlagt til Videnskabsmand. Den Gang Professorerne tilbøde ham Plads i deres Kreds, var han meget betænkelig ved at modtage den og forlangte Tid til at forberede sig, i det
han sagde: .

Vinding, Acad. Haun. S. 289 ff.
O. Wormii Epist. S. 6 ff.
Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537-1621 IV, 610 ff.

H. F. Rørdam.Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 4 Jun. 2013 med Legacy 7.5 fra Millennia