Aner til Steffen Redder Oluf Redder og Anne Birgitte Mathisdatter TrolleBillede
Oluf Redder og Anne Birgitte Mathisdatter Trolle
Mand Oluf Redder

      Født: Omkr 1769
      Døbt: 
       Død: 29 Feb. 1820 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark 144
    Begravet: 4 Mar. 1820 - Gråbrødre, Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark
    Ægteskab: 29 Apr. 1806 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark

Begivenheder i hans liv:
• Eksamen, 2 Maj 1797 - Karlskrona, Sverige

• Sygdom, Sindsyge, 1819 - Roskilde, Danmark

• Beskæftigelse, Skomagermester, Stadstambour - Roskilde, Danmark
Hustru Anne Birgitte Mathisdatter Trolle

      Født: 
      Døbt: 14 Mar. 1782 - Skt. Jørgensbjerg, Roskilde, Danmark
       Død: 13 Mar. 1818 - Roskilde, Roskilde, Danmark
    Begravet: 16 Mar. 1818 - Roskilde, Roskilde, Danmark


       Far: Matthis Jonæsen
       Mor: Maren Isaacsdatter

Børn
1 K Anne Cathrine Olufsdatter Redder

      Født: 10 Okt. 1806 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark
      Døbt: 15 Nov. 1806 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark
       Død: 5 Jan. 1815 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark 71
    Dødsårsag: Tæring
    Begravet: 9 Jan. 1815 - Gråbrødre, Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark2 M Johan Peder Redder

      Født: 26 Mar. 1808 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark 145
      Døbt: 7 Maj 1808 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark 145
       Død: 30 Nov. 1882 - Mannerup, Osted, Volborg, Roskilde, Danmark 146
    Begravet: 9 Dec. 1882 - Osted, Volborg, Roskilde, Danmark
    Ægtefælle: Ane Sørensdatter
     Ægtesk: 27 Jun. 1832 - Holmen, København, Danmark 433 K Ane Kirstine Redder

      Født: 3 Jun. 1810 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark
      Døbt: 19 Aug. 1810 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark
       Død: 8 Dec. 1899 - København, København, Danmark 147
    Begravet: 15 Dec. 1899 - Alm. Hospital, København, Danmark
    Ægtefælle: Anthonius Thomaselli Preisler
     Ægtesk: 16 Jan. 1857 - Helligånden, København, Danmark 674 K Anne Helene Jacobine Redder

      Født: 12 Okt. 1812 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark
      Døbt: 29 Nov. 1812 - Roskilde, Sømme, Roskilde, Danmark
       Død: 
    Begravet: 
    Ægtefælle: Hans Nielsen Falk
     Ægtesk: 30 Dec. 1846 - Trinitatis, København, Danmark 49
Notater: Mand -

Notes from Graduation event: Skomagersvend

27. April 1806 lyst til Ægteskab Skomagermester Oluf Rehder og Pigen Anna
Birgitte Trolle. - 29. febr. 1820: Olle Ritter, Fattiglem, forhen Skomager
død 51 Aar af Tæring, iflg Kb. - Ved AHJRs konfirmat. 25 apr 1827 kaldes
hun [datter af] afdøde Skomager Ole Ridder. - Ved hustruen ABMTs død
kaldes hun "Stadstambour Ole Peter Ridders Hustru".
Vielsesdata fra MM IGI DK, her kaldes han dog Richder!

Roskilde Rådstue Protokol 1802-1818 s.111,

...5) fremkom skomagersvend Oluf Redder, som foreviste lærebrev udstedt
i Carlscrone den 3die May 1797 at have lært skomagerprofessionen og nu efter
at han i 2 år har arbejdet som skomagersvend i byen var begjærende at måtte
vinde borgerskab for som skomagermester her sammesteds at boe og ernære sig,
og til den ende nu foreviste et af ham forfærdiget mesterstykke i overens-
stemmelse med anordningerne, hvilket af laugets oldermand og biesidderne
som vare nærværende blev kjendt forsvarlig, ligesom foreviste han attest
fra borgercapitain Aarestrup her i byen om at comparenten har forevist ham
den ved reglementet for borgervæbningen anordnede armatur: Da nu magistra-
ten efter foranførte omstændigheder ikke have noget imod bemeldt Oluf Red-
ders begjæring om at vinde borgerskab som skomagermester her i byen, så blev
ham og sådant indvilget, og hvorpå han aflagde sin allerunderdanigste troe-
skabs eed. Friheds året nyder han for dette år 1806.

Roskilde Skomagerlavs Ligkassebog 1720-1867 s. 104.
Anno 1806 fremkom Olle Ridder og ved sit forfærdige Mesterstykke blev skyldig til
Ligkassen 10 Rdl. hvilke ti Rigsdaller han lover at indbetale hver qvartal 2 Rd.
til Giælodens Afbetaling.

Roskilde d. 22. Januari 1806. Sign O. Redder.

Paa Ovenskrevne 10 Rd. haver Olle Riider betalt 2 Rd., rester 8 Rd.
1812 d. 10. Juni Ole Rider betalt paalig? 2 Rd., til Rest 6 Rd.

Roskilde Skomagerlavs Ligkassebog 1720-1867 s. 113.
Til vores Laus Broder Olle Riders Kones Begravelse blev udbetalt af Ligkassen
30 Rbdl. d. 13. Marts 1818. Sign. Oldermand J. Bøttiger.


Do. side 180.
1817 d. 8. August blev Ole Rider skyldig til Laden 10 Rdl. ? hvilke jeg
tilstaar at betale 18. Januari 1818. Sign. O. Ridder.
Betalt d. 11. Februar 1819.

Roskilde Skomagerlavs Lavsbog 1736-1832 s. 118.
Anno 1806 d. 22. Januari fremkom Olle Ridder og fremviste sit mesterstykke
for det forsamlede Laug og efter samme blev kiendt gyldig erklæret for
hjertelige Mester af det forsamlede Laug og vores Laugsbrødre.

Sign. Oldermand Jørgen Friis.


Do. side 123.
Udi den hellige Trefoldigheds Navn haver jeg Borger og Skomagermester Ole
Rider her i Roskilde indgaaet følgende Lære Contract med Drengen navnlig Lars
Søeberre for at lære ham det Lovlige Skomager Handtværk og det i Et og et halv
Aar skriver halvandet Aar som tager sin Begyndelse fra Juul den 25. December 1807
og ender Sankt Hansdag naar vi skriver 1809 og i samme Læretid holder han sig med
alt fornødent Uldet og Linnet samt hans Udskrivning derimod lover jeg Lars Søebeer
at være min Mester og Mesterinde samt Svene hørig og lydig i alle bilige Tilfælde
og ej at ude blive af min Mesters Hus Nat eller Dag uden Forlov hvis dette imod
Formodning skulle skee da at Straffen efter vores allernaadigste kongelige Forordning
Lære Drenge bort ? af Hende samt vores Laugs Artikler holdes fri og fordi denne Contract
ud?ygelig kan holdes haver jeg ombrudt tvende gode Mænd med mig at underskrive.

Roskilde d. 12. Januari 1808. Drengens Læremester sign. O. Ridder.

Som Forlovere paa Drengens Vegne Peter Ramussen - Johan Davidsen.


Do. side 149.
Anno 1819 Tirsdagen den 26. Januari om Eftermiddagen Kl. 5 afholdtes en
Laugsforsamling, hvor bl.a. Skomagermester Ole Redder udelukkes fra
Skomagerlauget, fordi han i flere Aar ikke har betalt til Laugets Kasse.

Roskilde Domsogn 1814-26, 2-270-1, mf. 9/11.
Død af tæring, begravet på Gråbrødre kirkegård Ole Ritter, Fattiglem,
forhen Skomager.

Roskilde Rådstue, fattigvæsen, regnskabsprotokol 1804-27, s.102, 22 b.
Arresthuus Leie for Sindssyege Skomager Ridder 51 Dage efter Bilag
nr. 55 2 Rdl. 12 Sk.Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 4 Jun. 2013 med Legacy 7.5 fra Millennia